Sunflower history
User
Check with seller

Sunflower history

Mumbai, Mumbai, Maharashtra, India Published date: January 4, 2019 Modified date: January 4, 2019

सूर्यफूल हे मूळ उत्तर अमेरिकेतील पीक आहे. रेड इंडियन लोकांच्या काही टोळ्यानी इसवी सन पूर्व १००० वर्षा पूर्वी जंगलात येणाऱ्या सूर्यफुलांची लागवड करायला सुरुवात केली होती. नंतर हे पीक स्पेन मार्गे पूर्ण युरोप भर पसरले. आणि नंतर साधारण इसवी बाराशे नंतर ते पीक पोर्तुगीजानी भारतात आणले.

Origin of sunflower oil seeds and Sunflower cultivation/farming.
History of Sunflower.

  Contact publisher



  Comments

   Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)





   Sunflower history

   Check with seller
   Mumbai, Mumbai, Maharashtra, India

   Postall

   Published date: January 4, 2019

   Modified date: January 4, 2019

   Views: 287

   2018 All rights reserved Postall.in
   Contact